POJIŠTĚNÍ

Pojištění je pro dopravce s ohledem na četnost přeprav a hodnotu přepravovaného zboží více než nutností. Z tohoto  důvodu máme sjednáno s ČSOB pojišťovnou flotilové pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti dopravce za  přepravované zásilky (Kooperativa pojišťovna).

  1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel
    Toto pojištění nám ukládá zákon a jsou takto pojištěna veškerá naše firemní vozidla. U smluvních dopravců  požadujeme předložení sjednané pojistky, abychom vyloučili možnost zadání přepravy vozidlu, které toto zákonné  pojištění nevlastní.
  2. Havarijní pojištění
    Jedná se v podstatě o ekonomickou ochranu jak provozovatele vozidla,tak pronajímatele (většinou leasingové  společnosti), před finančními následky havárie nebo jiného poškození vozidla. Toto pojištění je součástí flotilového pojištění firmy.
  3. Pojištění odpovědnosti dopravce za přepravované zásilky
    Toto pojištění je dáno mezinárodní Úmluvou CMR. Všechna vozidla mají sjednáno základní pojištění na částku 5 mil.  Kč. Ve všech případech, kdy uvedená částka nedosahuje hodnoty požadované zákazníkem, sjednáváme připojištění  do potřebné výše. Obdobné podmínky požadujeme i u poddopravců, kterým jednotlivé přepravy zadáváme.